Leigesatsar

STORD KULTURHUS - UTLEIGESATSAR

 

 LOKALE

INFORMASJON

Ideell (lag / org)

Ekstern/privat/ kommers.

SYMJEHALLEN 

Utleige av symjehallen må inkludera to badevakter med godkjend kompetanse.

Nedre aldersgrense er 5. klasse.

 

 

 Symjehallen badevakter

Tillegg 2 badevaktar vekedagar

1-2 timar
Kr 1 200

Per time over 2 timar:  Kr 660

 Symjehallen badevakter

Tillegg 2 badevaktar helg

1-2 timar
Kr 1 400

Per time over 2 timar:  Kr 770

Symjehallen -timeleige

Symjegrupper trening per time

Barn
Kr 110

Vaksne
Kr 330

 

Symjegrupper stemne per time

Kr 550

 

 

Andre leigetakarar per time

Ideelle/skular
Kr 800

Kommers/privat
Kr 1 100

MØTEROM

Utleige inntil 3 timar

Ideell

Privat/kommers

Kultursenteret / "speglsalen"   (med kjøken) 

Større lokale i kjellaretasje med plass for inntil 40 personar.                            Høver til møte/ bursdagar/ konferansar.

Whiteboardtavle. 

Kr 440

Privat kr.600

 

Tillegg per time utover 3 timar

Kr. 100

Kr. 200

Møterom 1

Inntil 20 personar. Whiteboardtavle. Videokanon

Kr 100

Kr 250

Møterom 3

Inntil 10 personar.

Kr 100

Kr 250

Møterom 5

Inntil 10 personar.

Kr 100

Kr 250

 

Tillegg per time utover 3 timar

Kr 50

Kr 100

KUNSTHALLEN 

Møte/ konsert e.l. (opp- og nedrigging av stolar må gjerast av leigetakar)

Kr 600

Kr 1 100

 

Konsert/ liknande med inntekt over 7.000

+ 10% av inntekt

+ 10% av inntekt

 

Tillegg per time utover 3 timar

Kr. 50

Kr. 100

 

Utstilling (per dag)

Etter avtale

Kr 250

 

 

 

+ 10% av inntekt over kr. 7 000

MERK:

All utleige under kr 1 000 skal betalast kontant eller med kort i kiosk/resepsjon.

 

 

 

 

 

LOKALE

INFORMASJON

Lokal (ideell) org.

Ekstern/privat/ kommers

STORSALEN (408 sete)

Konferanse/ liknande verksemd

Kr 3 000

Kr 5 500

 

(inkl. videokanon og 1 trådlaus mikrofon – må tingast på førehand)

Kinoprojektor 

 

 kr 500

 

 kr 500

 

Tilskiping kveld/dag med billettsal eller anna inntekt (inkl. kjøp av framsyningar)

Kr 3000

Kr 5 500

 

+ Prosentsats av inntekt

+ 15% av inntekt
over kr. 10 000

+ 15% av inntekt
over kr. 10 000

 

+ Billettavgift

Kr. 10

Kr. 10

NB! All bruk av teknisk utstyr el. teknikar må avtalast i god tid på førehand.

Øving (inntil 3 timar)

Kr 250 
barnegrupper

Kr 600 
vaksne

 

Tillegg pr time ut over 3 timar 

Kr 250
barnegrupper

Kr 600
vaksne

 

Husets lysutstyr (per framsyning)

Husets lydutstyr (per frams.)  

Kr 750

kr 750

Kr 1 500

kr 1 500

 

Pianostemming 

kr 1 000

Kr 1 000

 

*teknikar kjem i tillegg, sjå eigne satsar

 

 

SMÅSALEN (136 sete)

Konferanse/ liknande verksemd ( kinoprojektor pr time kr 500)

Kr 1 500

Kr 3 000

 

(inkl. videokanon og 1 trådlaus mikrofon – må tingast på førehand)

 

 

 

Tilskiping kveld/dag med inntekt

Kr 1 500

Kr 3 000

 

+ Prosentsats av inntekt

+ 15% av inntekt over kr 10 000

+ 15% av inntekt over kr 10 000

 

Lydutstyr etter nærare avtale*

 

 

 

*teknikar kjem i tillegg, sjå eigne satsar

 

 

VESTIBYLEFestarrangement

Vestibylar, kultursenter, kjøken inkl. bord og stolar                   (Leigetakar må sjølv rigga til og rydda)

Kr 3 000

Kr 6 000

 

Festarrangement som krev ekstra reinhald (dømes laurdagskveld)

+ kr 2 000

+ kr 2 000

 

Ved festarrangement med inntektsgivande sal (dans e.l.)

+ 15% av inntekt over kr 10 000

+ 15% av inntekt over kr 10 000

Vestibyle

Konsert/ utstilling utan inntekt

Gratis

Gratis

 

 

 

 

PERSONALE

Kulturhusvert/ vaktmeister utanom ordinær opningstid (per time)

Kr 650 + mva

Kr 650 + mva

 

Lysteknikar (per dag inntil 10 timar kr 3.500) Deretter per time 

Kr 650

Kr 650

VIKTIG

Leigetakar må setja seg inn i rømingsvegar og kvar brannslokkingsutstyr er plassert. Leigetakar må ved brannalarm evakuera lokalet via næraste naudutgong. Ansvarleg kulturhusvert har telefonnr.: 910 00 393  Fast møtestad: På framsida av huset (mot sentrum). Kulturhuset har alarmsentral og kulturhusverten har eigen instruks.

_
_
_