Symjehallen

Symjehallen er dessverre stengt for offentleg bading. 

På grunn av at orienteringa om kva smitterverntiltak som skal gjelda for offentleg bading kom seint  og på grunn av  trong for ferieplanlegging, tilsetjing og kursing av nye badevakter vil symjehallen ikkje kunna opna for alle før ved skulestart i august. 

Vil du bli badevakt hos oss?

25 meter basseng 28°C| Barnebasseng 32°C| Vass-sklie | Stupetårn | 

 

REGLAR: 

Barn under 10 år må ha følgje med vaksen person 18 år eller eldre i bassenget (den vaksne må bada saman med barnet). 

Hygiene:

  • Badebleie er påbode i bassenget for barn under 3 år.
  • Dusj og vask kropp og hår med såpe, utan badetøy, før du går i bassenget.
  • Berre badetøy er tillate. (Plagg på plagg, som shorts med ekstra bukse og bikini/BH med ekstra T- skjorte over, er ikkje lov. Heller ikkje våtdrakt)
  • Hugs å dusja etter badstovebesøk.
  • Bruk av tyggis og snus er ikkje tillate

Bra reinhald hos publikum fører til mindre bruk av klor i bassenget. 

Foto-/film i badeanlegget:

Det er foto-/filmforbod i dusjar og garderobar.

Dersom du ønskjer å ta bilete inne ved bassenget må du ta kontakt med badevaktene først. 

Vis omsyn til andre badande.

 

Dei tidene symjehallen ikkje er open for offentleg bading er bassenget i bruk av skular og idrettslag. Me har berre nokre få ledige timar innimellom.

 

UTSMYKKING:

Utsmykkinga på vindauga / endeveggen er laga av Øyvind Johnsen i 2004. Her kan du sjå ei skisse

Turid Vikene har smykka ut det som ein gong var billettluke.  Bilete / bilete / bilete

 

1 billett = 1 time i bassenget  

Information about the Pool

25 Meter Pool 28°C| Toddlers Pool 32°C| Waterslide | Spring Boards |
Admission prices: Adults 55,- | Children 35,- | Students 45,- | Seniors 45,-

Children (under 10 years) who can’t swim must have a parent/guardian with them into the pool ( The grown-up must be in the pool together with the child).

Children under 3 years of age must use diapers for swimming.

To wash body/hair with soap/shampoo not wearing underwear is mandatory before going into the pool.
Only swimsuits are allowed in the pool.
Garment on garment, as shorts under trousers or bikini/bra with a t-shirt over is not allowed. Nor wetsuits, this due to hygiene.
Remember to shower after using the sauna.
Proper cleanliness by the public will lead to less use of chlorine in the pool.
Use of chewing gum and snuff is prohibited.

Photo/video in the swimming hall/pool:

• There is a photo/video ban in showers and wardrobes.

• If you want to take pictures inside the pool, please contact the lifeguards first.

• Be considerate to others in the swimming hall/pool.

1 ticket = 1 hour in the pool 

 

LEIGESATSAR I SYMJEHALLEN 2020

Symjegrupper pr. time: Barn Kr 200. Vaksne Kr 450  
Ideell/skular pr time: Kr 1 000.  Andre / private pr. time: Kr 1 300   


Utleige av symjehallen må inkludera 2 badevakter med godkjent kompetanse (Kr. 2 000) 

Symjestemne pr time Kr. 600

Offentleg bading: Familie Kr. 150 (2 vaksne og 2 barn. Kr. 30 pr ekstra barn).


OFFENTLEG BADING: Vaksne Kr. 60, barn Kr. 35, student/honnør Kr. 45.