Symjehallen / Billettar

Offentleg bading

Alle badebillettar må kjøpast på førehand på nett.

Me har begrensa kapasitet i badeanlegget grunna Covid-19 og ønsker av smittevernomsyn å unngå mest mogleg kø. Derfor har me fordelt badetider utover dagen, og ein kjøper enkelt billett til ønska tid. Du møter opp i billettluka som vanleg for utdeling av armband som gir tilgang til badeanlegget. 

 
OPNINGSTIDER: 

Måndag og torsdag
10:00 - 12:00 (Symjing. Stupetårn stengt)

Tysdag - fredag
17:00 - 20:00 (Den siste timen er sett av til symjing/ trening. Stupetårn er stengt)   

Laurdag
10:00 - 11:00 (Symjing / trening. Stupetårn stengt)
11:00 - 14:00 

Sklia vår er dessverre er stengt. Me arbeider med å finna ein erstatning, men må bruka litt tid på dette slik at me får ein instalasjon som både er kjekk og trygg.   

25 meter basseng 28°C| Barnebasseng 32°C| Stupetårn | 

 

REGLAR: 

Symjedyktige barn frå 10 år / 5. klasse kan gå åleine.

Under 10 år / 5. klasse må barn ha følgje med vaksen person 18 år eller eldre i bassenget (den vaksne må bada saman med barnet). 

Hygiene:

  • Badebleie er påbode i bassenget for barn under 3 år.
  • Dusj og vask kropp og hår med såpe, utan badetøy, før du går i bassenget.
  • Berre badetøy er tillate. (Plagg på plagg, som shorts med ekstra bukse og bikini/BH med ekstra T- skjorte over, er ikkje lov. Heller ikkje våtdrakt)
  • Hugs å dusja etter badstovebesøk.
  • Bruk av tyggis og snus er ikkje tillate

Bra reinhald hos publikum fører til mindre bruk av klor i bassenget. 

SMITTEVERN

Me følgjer FHI sine generelle råd for å hindra smittespreiing i symjehallar og vil ha redusert tal på gjester som kan bada samstundes:  

Generelle råd for å hindre smittespredning i svømmehaller
Svømmeanlegg har i tråd med gjeldende forskrift allerede svært strenge krav til renhold og hygienetiltak for å opprettholde normal drift. Likeledes er det strenge krav til vannbehandling, noe som gir liten risiko for smitte via bassengvann. Det er derimot utfordrende å forhindre kontaktsmitte/dråpesmitte gjennom avstandsbegrensning og forsterket renhold i svømmeanlegg. Spesielt utsatte områder vil være i ankomstområder, garderober og dusjanlegg.

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:
Personer med symptomer på covid-19 skal ikke være til stede.
God hygiene (håndhygiene, hostehygiene samt unngå å ta seg til ansiktet med hendene).
Redusert kontakt mellom personer.
Det viktigste tiltaket er å forhindre at syke personer besøker anlegget. Alle besøkende må vaske seg med såpe og vann i dusjen før og etter badet. Som følge av dette vil garderober i tilknytning til svømmeanlegg derfor tillates åpnet selv om garderober i forbindelse med annen type idrett og aktivitet fortsatt er stengt. Det er viktig at det tilrettelegges for minst 1 meters avstand mellom de som oppholder seg i garderobene og ved dusjing, samt at toalettkapasiteten er tilstrekkelig med hensyn til antall personer som oppholder seg i svømmeanlegget samtidig.

 

Foto-/film i badeanlegget:

Det er foto-/filmforbod i dusjar og garderobar.

Dersom du ønskjer å ta bilete inne ved bassenget må du ta kontakt med badevaktene først. 

Vis omsyn til andre badande.

Dei tidene symjehallen ikkje er open for offentleg bading er bassenget i bruk av skular og idrettslag. Me har berre nokre få ledige timar innimellom.

UTSMYKKING:

Utsmykkinga på vindauga / endeveggen er laga av Øyvind Johnsen i 2004. 

Turid Vikene har smykka ut det som ein gong var billettluke. 

1 billett = 1 time i bassenget  

Information about the Pool

25 Meter Pool 28°C| Toddlers Pool 32°C| Spring Boards |
Admission prices: Adults 55,- | Children 35,- | Students 45,- | Seniors 45,-

Children (under 10 years) who can’t swim must have a parent/guardian with them into the pool ( The grown-up must be in the pool together with the child).

Children under 3 years of age must use diapers for swimming.

To wash body/hair with soap/shampoo not wearing underwear is mandatory before going into the pool.
Only swimsuits are allowed in the pool.
Garment on garment, as shorts under trousers or bikini/bra with a t-shirt over is not allowed. Nor wetsuits, this due to hygiene.
Remember to shower after using the sauna.
Proper cleanliness by the public will lead to less use of chlorine in the pool.
Use of chewing gum and snuff is prohibited.

Photo/video in the swimming hall/pool:

• There is a photo/video ban in showers and wardrobes.

• If you want to take pictures inside the pool, please contact the lifeguards first.

• Be considerate to others in the swimming hall/pool.

1 ticket = 1 hour in the pool 

 

LEIGESATSAR I SYMJEHALLEN 2020

Symjegrupper pr. time: Barn Kr 200. Vaksne Kr 450  
Ideell/skular pr time: Kr 1 000.  Andre / private pr. time: Kr 1 300   

Utleige av symjehallen må inkludera 2 badevakter med godkjent kompetanse (Kr. 2 000) 

Symjestemne pr time Kr. 600

Offentleg bading: Familie Kr. 150 (2 vaksne og 2 barn. Kr. 30 pr ekstra barn).


OFFENTLEG BADING: Vaksne Kr. 60, barn Kr. 35, student/honnør Kr. 45.