Kinoreklame

Med kinoreklame kan du treffa di målgruppe med slagkraftig profilering i full HD.

Kinoreklame er eit kostnadseffektivt medium som kan tilpassast dine behov. Du kan skifta reklamen gjennom heile visningsperioden og såleis tilpassa kinoreklamen til nye kampanjar og reklame i andre kanalar.

Reklame på kinoen vår vert administrert av Media Direct Norge AS. Vår kontakt der er christoffer.sontum@mediadirect.no

_
_
_