Om huset

Følg oss på Facebook

 

1. Generell informasjon
Stord kulturhus vart oppført i 1978 og har i dag status som eit regionalt kulturhus. Aktivitetsnivået veks stadig og femner vidt, og me legg vekt på å vera eit inkluderande og levande hus for alle aldersgrupper. Stord kulturhus er drifta av Stord kommune.

Desse kommunale tenestene har fast tilhaldsstad i Stord kulturhus:
- Eining for kulturtenester
- Stord folkebibliotek
- Stord kulturskule

2. Opningstider

Stord kulturhus har følgjande faste opningstider:

Måndag til torsdag 08.30 - 20.00 (22.00)
Fredag   08.30 - 21.00 (23.00) 
Laurdag 10.00 - 18.00 (20.00)
Sundag 14.00  - 21.00 (23.00)

Merk at dette er dei faste opningstidene for huset. Det kan vera endringar i høve desse tidene når det er høgtid eller ferietid. 

Jul og nyttår: Huset er stengt 24/12 og 31/12. 

Opningstider i symjehall: Sjå "Symjehall" og kino: Sjå kinoprogrammet.

 

3. Telefontid
Telefontida til Kulturtenester og administrasjonen for Kulturhuset:
Måndag til fredag 09.30 - 15.30

Telefonnummeret til resepsjonen er 53 49 69 50.
Ynskjer du å ringja administrasjonen før klokka 09:00 må du nytta direktenummer.

4. Lokale
Stord kulturhus er mykje nytta av både lokale og eksterne lag og arrangørar. Her er ei oversikt over dei lokala som du finn i huset:

1. etasje:
- STORSALEN Teater-, konsert- og kinosal. Fast spelestad for Riksteatret. Kapasitet: 408 seter. Tilhøyrande garderobeanlegg med 2 sminkeceller og eit større arbeidsrom
- SMÅSALEN. Kino- og konferansesal. Kan og nyttast til mindre konsertar. Kapasitet: 136 seter.
- SYMJEHALLEN. Offentleg badeanlegg og treningsanlegg for symjegrupper.

Underetasje:
- KUNSTHALLEN. Utstillingslokale som og kan nyttast til konsertar, møter e.l. Kapasitet: ca. 150 personar.


- KULTURSENTERET. Møte/festlokale med tilhøyrande kjøken og "dansesal". Kapasitet: 35-40 personar. ( Pris lag/org: Kr 440, tillegg utover tre timar kr 100 pr time.Private:  Kr 600, tillegg etter tre timar kr 250 pr time. (Betaling for leiga i kiosk). Mandagsklubben og Onsdagsklubben sitt faste klubblokale.  

2. etasje:
- Stord folkebibliotek
- Kulturadministrasjon/ eining for kulturtenester
- Administrasjonen til Stord kulturskule

Informasjon om utleige.

Scenerommet.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_
_
_