Om huset

Følg oss på Facebook

 

1. Generell informasjon
Stord kulturhus vart oppført i 1978 og har i dag status som eit regionalt kulturhus. Aktivitetsnivået veks stadig og femner vidt, og me legg vekt på å vera eit inkluderande og levande hus for alle aldersgrupper. Stord kulturhus er drifta av Stord kommune.

Desse kommunale tenestene har fast tilhaldsstad i Stord kulturhus:
- Eining for kulturtenester
- Stord folkebibliotek
- Stord kulturskule
     

2. Opningstider   

Måndag - torsdag 08.30 - 20.00 (22.00) / Fredag 08.30 - 21.00 /(23.00) / Laurdag 10.00 - 18.00 (20.00) / Sundag 14.00 - 21.00 (23.00) 

                                                                                        

3. Telefontid
Telefontida til Kulturtenester og administrasjonen for Kulturhuset:
Måndag til fredag 10.00 - 15.30

Telefonnummeret til resepsjonen er 53 49 69 50.
Ynskjer du å ringja administrasjonen før klokka 10:00 må du nytta direktenummer.

4. Lokale
Stord kulturhus er mykje nytta av både lokale og eksterne lag og arrangørar. Her er ei oversikt over dei lokala som du finn i huset:

1. etasje:
- STORSALEN Teater-, konsert- og kinosal. Fast spelestad for Riksteatret. Kapasitet: 408 seter. Tilhøyrande garderobeanlegg med 2 sminkeceller og eit større arbeidsrom
- SMÅSALEN. Kino- og konferansesal. Kan og nyttast til mindre konsertar. Kapasitet: 136 seter.
- SYMJEHALLEN. Offentleg badeanlegg og treningsanlegg for symjegrupper.

Underetasje:


KUNSTHALLEN. Utstillingslokale som og kan nyttast til konsertar, møter e.l. Kapasitet: ca. 150 personar. 

LEIGEPRISAR: Ideelle: Kr 600. Kommersielle/ Private: Kr 1 100. 10% av inntekter over kr 7 000.

UTSTILLINGAR PR DAG: Ideelle: Etter avtale. Kommersielle/ privat: Kr 250 pr dag + 10% av inntekt over kr 7 000.   


KULTURSENTERET. Møte/festlokale med tilhøyrande kjøken og "dansesal". Kapasitet: 35-40 personar.

Pris lag/org: Kr 500 for inntil 3 timar, tillegg utover tre timar kr 100 pr time. Private:  Kr 600, tillegg etter tre timar kr 200 pr time. (Betaling for leiga i kiosk).

Mandagsklubben og Onsdagsklubben sitt faste klubblokale.  

2. etasje:
- Stord folkebibliotek
- Kulturadministrasjon/ eining for kulturtenester
- Administrasjonen til Stord kulturskule

TO MØTEROM: Tressmyro (25 stk) og Vikjo (10 stk):

Ideelle Kr 400 og Kommersielle/ private Kr 600 for inntil 3 timar. Utover tre timar kjem eit tillegg på Kr.  100 pr time. ( Betaling for leiga i kiosk). 


Informasjon om utleige.

Scenerommet.no.