Om huset

Følg oss på Facebook

 

1. Generell informasjon
Stord kulturhus vart oppført i 1978 og har status som eit regionalt kulturhus. Me legg vekt på å vera eit inkluderande og levande hus for alle aldersgrupper. Stord kulturhus er drifta av Stord kommune.
   

2. Vanlege Opningstider   

Måndag - torsdag 09.00 - 20.00/ Fredag 09.00 - 21.00 (/ Laurdag 10.00 - 18.00  Sundag 14.30 - 21.00 

                                                                     

3. Informasjon / kiosk 
Måndag til fredag 09.30 - 20.00 / Laurdag 10.00 - 16.00 / Sundag 14.30 - 21.00                                           

Informasjon / kiosk 2022: Veke 1 og 2: 

Måndag til torsdag 12.00 - 19.00 Fredag 12.00 - 20.00 Laurdag 11.00-15.00 og sundag 15.00-20.00           

 Telefonnummer  53 49 69 66.

(Biblioteket: 53 49 69 70. Kulturskulen: 53 49 67 98)

4. Lokale
Stord kulturhus er mykje nytta av både lokale og eksterne lag og arrangørar. Her er ei oversikt over dei lokala som du finn i huset:

1. etasje:
- STORSALEN Teater-, konsert- og kinosal. Fast spelestad for Riksteatret. Kapasitet: 408 seter. Tilhøyrande garderobeanlegg med 2 sminkeceller og eit større arbeidsrom
- SMÅSALEN. Kino- og konferansesal. Kan og nyttast til mindre konsertar. Kapasitet: 136 seter.
- SYMJEHALLEN. Offentleg badeanlegg og treningsanlegg for symjegrupper.

Underetasje:


KUNSTHALLEN. Utstillingslokale som og kan nyttast til konsertar, møter e.l. Kapasitet: ca. 150 personar. 

LEIGEPRISAR: Ideelle: Kr 600. Kommersielle/ Private: Kr 1 100. 10% av inntekter over kr 7 000.

UTSTILLINGAR PR DAG: Ideelle: Etter avtale. Kommersielle/ privat: Kr 250 pr dag + 10% av inntekt over kr 7 000.   


KULTURSENTERET. Møte/festlokale med tilhøyrande kjøken og "dansesal". Kapasitet: 35-40 personar.

Pris lag/org: Kr 500 for inntil 3 timar, tillegg utover tre timar kr 100 pr time. Private:  Kr 600, tillegg etter tre timar kr 200 pr time. (Betaling for leiga i kiosk). 

Mandagsklubben og Onsdagsklubben sitt faste klubblokale.  

Utsmykking i kultursenteret: VISUELT DEMOKRATI. Eit treårig kunstprosjekt initiert av Rita Marhaug i samarbeid med Foreningen Trykkeriet i Bergen. Støtte frå Hordaland fylkeskommune. Bergen kommune har også bidrege med et mindre prosjektstøttebeløp. Kunstnar Dino Dikic har laga tapetveggar i lag med fangar frå Bjørgvin fengsel.    

Tapetveggar

Kunstnar Dino Dikic

2. etasje:
- Stord folkebibliotek 
- Kulturadministrasjon/ eining for kultur
- Administrasjonen til Stord kulturskule

TO MØTEROM: Tressmyro (25 stk) og Vikjo (10 stk):

Ideelle Kr 300 og Kommersielle/ private Kr 550 for inntil 3 timar. Utover tre timar kjem eit tillegg på Kr.  100 / 150 pr time ( Betaling for leiga i kiosk). 


Informasjon om utleige.

Scenerommet.no.