Offentleg bading

Billetter

Om arrangementet

Alle badebillettar må kjøpast på førehand på nett. 

 • OPNINGSTIDER 

  Måndag og torsdag 
  10.00-12.00 symjing/trening

  Tysdag – fredag 
  17.00 – 19.00 ope for alle.
  19.00 – 20.00 symjing trening.

  Laurdag
  10.00 – 11.00 symjing /trening
  11.00 – 14.00 ope for alle.


Me har avgrensa kapasitet i badeanlegget grunna Covid-19 og ønsker av smittevernomsyn å unngå mest mogleg kø. Derfor har me fordelt badetider utover dagen, og ein kjøper enkeltbillett til ønska tid. Du møter opp i billettluka for utdeling av armband som gir tilgang til badeanlegget. 


Du kan framleis nytta klippekort - velg kategori klippekort og vis fram kortet i kiosken. 


NB! Skulle du få symptom på Covid-19 eller hamna i karantene/isolasjon etter at billettar er kjøpt ta kontakt med oss på kulturhuset@stord.kommune.no før badetida startar for eventuell refusjon, ikkje møt opp i badeanlegget.


Smittevernreglar

Kjøp billett på nett på førehand, kom til oppsett tid. 

Hald 1 meter avstand, både i kø og inne i badeanlegget. 

Nytt deg av handvaskar og oppsette desinfeksjonstasjonar. 

Ikkje kom på bading om du viser symptom på Covid-19. 

Ikkje kom på bading om du er i karantene/isolasjon pga. Covid-19.