Gullnebb

Om filmen

Tittel: Gullnebb

Premiere: 2024-06-28

Varighet: 1t 34min

Aldersgrense: 6

Originalspråk: Norsk

Regissør: Nigel W. Tierney, Dong Long

Historia om ørnen som vart oppdratt av høner.

Gullnebb har aldri lært seg å fly. Det er ingenting merkeleg med det, ingen høner kan fly. Slik sett er han som alle andre, men det er så mykje anna som gjer at han skil seg ut også. Han oppfører seg ikkje som dei andre. Han er alltid ute etter action. Og så ser han heilt annleis ut. Han er riktignok oppdratt av høner, men kom frå eit egg som foreldra hans hadde funne. Dei andre i landsbyen seier at han er ei ørn. Han møter utfordringar i samfunnet på grunn av å vere annleis, noko som fører til ulike konflikter og misforståingar. Reisa hans gjennom filmen er prega av personleg vekst og søken etter å forene si sanne natur med forventningane frå samfunnet. Goldbeaks historie framhever temaer om individualitet, aksept og kompleksiteten ved å passe inn i eit samfunn.